Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. októbra 2003

Prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu - znie výrok Hospodina Pána - a tak si sa stala mojou. Pocítil som už Božiu moc? Pán Ježiš Kristus svoje dielo nekonal z moci svetského úradu. To veľkňazi dobre vedeli, a preto sa Pána Ježiša Krista pýtali: Akou mocou toto robíš? A kto ti dal tú moc? Pán Ježiš Kristus však mal moc mesiášsku. On nepotreboval potvrdenie synedria o svojej schopnosti a právomoci. To všetko, čo spravil pre človeka, spravil z poverenia svojho Otca. Robil to pre záchranu človeka. Vieme dobre, že ide o veľa. Ide o plnosť nášho života. A Boh má moc skrze svojho Syna zmeniť naše prevrátené hodnoty. Zastierať pravdu a vymýšľať si len preto, aby sme si udržali svoju moc a pozíciu, by znamenalo znížiť sa na úroveň “bezhlavých vodcov”, ktorých viac zaujíma pozícia než pravda. Kristova moc je pravdou pre náš život. Je silná a odolná voči svetu i stresu. Chce nás vyviesť z nepokojnej hladiny do prístavu plného pokoja a lásky. Nech platí aj v našom živote: Silnejší vyhráva! Boh je ten, ktorý je Silnejší ako svet.