Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. októbra 2003

Útočišťom je ti Boh odveký. Dvojaký prístup k Bohu. Určite už z vlastnej skúsenosti poznáte, že jeden a ten istý čin vyvoláva protichodné reakcie. Tá istá vec sa jednému človeku môže páčiť a inému nie. Jeden čin v nás môže vyvolať radosť, no pre iného to môže byť pohoršenie, smútok, či starosť. Ale aj my sami môžeme na každú udalosť reagovať rôzne. A práve o tom hovoria tieto podobenstvá. Hovoria o dvojakom postoji. Na jednej strane sú tí, ktorí neprijali a neprijímajú Božieho Syna, a tým zavrhli ten najpodstatnejší uholný kameň, na ktorom stojí aj padá stavba večného života. A na strane druhej stoja tí, ktorí prijali Ježiša a poznali v Ňom toho, ktorý má právo a nárok na vieru ľudí, lásku, poslušnosť a službu. Poznali v Ňom dediča, a tým aj pána vinice. A práve tento postoj, postoj k Ježišovi rozhoduje aj dnes. Nielen o tvojej prítomnosti, ale predovšetkým o tvojej budúcnosti. Pánova neprítomnosť bola a je skúškou vernosti. Je to skúška toho, či Mu chceme odovzdávať úrodu nie z našej, ale z Jeho vinice. A presne tak, ako v týchto podobenstvách majiteľ vinice nenechal a nenechá ani dnes bez trestu toho, kto sa postaví proti Jeho Synovi. Aký máš postoj k Ježišovi Kristovi ty dnes? A aký postoj máš k Jeho slovu? V postoji k Božiemu Slovu existujú iba tieto dve možnosti: pokorné podriadenie sa a obrátenie, alebo vzbura, ktorá vedie k ukrižovaniu Pána.