Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. októbra 2003

Pozemšťania sú ako dych, ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci ľahší, než je dych. Nesprávne predpoklady. Názory a vedomosti viedli a vedú v každej dobe k mnohým omylom. Veľké množstvo chýb sa urobilo a robí práve preto, že ľudia žili a žijú vo falošných predstavách. No každý dospelý človek určite vie, že nie každá chyba v živote sa dá napraviť. A vie aj to, že za chyby človek skôr či neskôr bude trpieť. Najhoršie je, ak človek trpí veľmi dlho. To najdlhšie utrpenie je práve večne utrpenie. Sadukaji neverili vo vzkriesenie z mŕtvych. Ich viera bola založená na falošných predpokladoch a ich nesprávne názory na neznalosti Božieho slova. Uznávali iba Pentateuch (1.-5.Mojžišova) a preto im Ježiš odpovedá z 2.Mojžišovej 3,6. Podľa Krista bola výhrada sadukajov založená na dvoch nesprávnych predpokladoch. Prvým z nich bolo, že svet po vzkriesení je (jednoducho povedané) pokračovaním pozemského života. No tak to samozrejme nie je. Pri vzkriesení budú vykúpení podobní anjelom. A to v dvoch smeroch: nikdy viac už nezomrú a nebudú sa ženiť a vydávať. Druhý nesprávny predpoklad vychádzal z opačného extrému. Vyjadroval, že vzťah, vytvorený tu na zemi medzi Bohom a človekom, je len dočasný. Toto taktiež nie je pravda. Boh je večný a On sám tvorí väzby trvalej povahy. Tu vidíme, aké nebezpečenstvo hrozí človeku, ktorý nepozná dobre Božie slovo a má nesprávnu predstavu o Božej všemohúcnosti. Bez zmŕtvychvstania by Ježiš nebol ani Mesiášom a ani Spasiteľom, a celé kresťanstvo by znamenalo veľmi málo alebo nič.