Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. októbra 2003

Rád plním tvoju vôľu, môj Bože, rád ju konám, tvoj zákon vo svojom vnútri nosím. Obsah a zmysel zákona je láska. Prečo sa na jednom mieste cítime príjemne a na inom nie? Prečo sme s niektorými ľuďmi radšej než s inými? Či chceme alebo nie, v živote sa stretávame s ľuďmi, ktorí nás majú radi, no tak isto sa stretávame aj s ľuďmi, ktorým nie sme sympatickí. To isté prežíval aj náš Pán Ježiš Kristus. Aj On sám mal veľa ľudí, ktorí Ho obdivovali a vážili si Ho, ale mal aj veľmi veľa nepriateľov a ľudí, ktorí Mu nepriali. A práve takíto ľudia nanovo prichádzajú, aby pokúšali Ježiša. Farizej, ktorý veľmi dobre pozná zákon, prichádza za Ježišom, aby sa Ho spýtal: Ktorý z vyše 600 zákonov je ten “naj”? A Ježiš mu odpovedá, na čom stojí a padá zákon aj proroci, keď mu ukazuje na prikázanie lásky, ako na najvyšší zákon. Prikazuje milovať Boha, ako to prvé a najpodstatnejšie prikázanie a zároveň hneď nato pridáva príkaz milovať blížneho, ako seba samého. Teda aj seba máme mať v láske, pretože nás Pán Boh stvoril a život nám daroval. Prečo teda máme popri priateľoch aj nepriateľov? Lebo zabúdame nato, že Ježiš Kristus postavil život v láske k Bohu aj k ľuďom na prvé miesto. Zabúdame nato, že dobro a zlo rastú aj úrokmi z úrokov.