Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. októbra 2003

Ja som svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil zem, ľudí i zvieratá, ktoré sú na povrchu zeme a dám ju tomu, komu uznám za dobré. Náboženstvo na efekt. Zachovávanie náboženských predpisov človeka nezmení. Vychová prinajlepšom perfektného pokrytca, zberateľa “nábožných bodov” (Lukáš 15, 29-30). Alebo zlomyseľného človeka bez lásky. Človeka môže zmeniť jedine Božia láska (1.Ján 4,10). Preto tak neúnavne zdôrazňujeme reformačné “ospravedlnenie milosťou” (Efezským 2,4-6). To je zmysel Ježišovho príchodu na svet, to je obsah evanjelia, to je jadro evanjelickej identity. – – Možno aj v cirkvi sa ešte stále pestuje veľa zákonníckeho náboženstva na efekt. Založeného na zachovávaní predpisov. Založeného na: “budem ťa ma rád, ak....” – – Založeného na “širších modlitebných remienkoch a väčších strapcoch na rúchach” (v.5-7), na hierarchii, na tom, čo povedia ľudia. Dôležité je však jedine to, čo povie Boh, ktorý vidí do tvojho srdca a ktorého neoklame ani najširší modlitebný remienok. – – Preto aj dnes vytrvalo kráčajme v Ježišovej láske a nie vo formálnej “nábožnosti”.