Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. októbra 2003

Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, že by niečo videli. Ako sa vyrába náboženský fanatizmus. Možno ste si už niekedy všimli, aké hrozné sú dejiny náboženstiev. Možno ste si niekedy všimli, že nábožní a náboženskí ľudia vedia byť najzlomyseľnejšími ľuďmi na svete. Nedávno mi jeden človek povedal, že podľa neho 90 % vojen vzniklo z náboženských motívov. – – S touto skutočnosťou sa stretol aj náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Doslova na túto skutočnosť tvrdo narazil. Najnábožnejší Jeho doby Ho nechali ukrižovať. Prečo je to tak? - Zbožnosť je najkrehkejší a najľahšie zraniteľný ľudský cit, pritom ale najsilnejší, najpravdivejší a najhlbší. Práve preto bol a je najčastejšie zneužívaný na mocenské a politické záujmy a ciele. Šikovní vodcovia vedia zmanipulovať náboženské cítenie ľudí, aby ich získali na svoju stranu a poštvali proti iným, ktorých majú nenávidieť. Stačí postaviť správny pomník, správny oltár, povedať pár hesiel. Tak sa vyrába náboženský fanatizmus, jedna z najhorších pliag ľudstva. – – Jedinou ochranou proti takému zneužitiu náboženstva je živá viera v Ježiša Krista, Spoznávanie Jeho i moci Jeho sily, odovzdanie života jedine Jemu. Nasledovanie jedine Jeho. – – Preto opravdivá cirkev je len tam, kde panuje On sám. Nie pamätníky, pomníky a oltáre, nie mŕtve obrady, ceremónie, predpisy, ale živý Kristus. Toto nanovo objavila reformácia, toto nesieme ako jej odkaz. Usilujme preto, aby to aj dnes platilo o našej cirkvi.