Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. októbra 2003

Nech žije Hospodin! Kiež je požehnaná moja Skala! Ide o vzťah k Bohu. Jóbova kniha nastoľuje a do detailov formuluje známu otázku. Otázku, ktorá sa neustále opakuje v Biblii a ktorá neustále zaznieva vo všetkých rozhovoroch viery s neverou: “Ako môže dobrý Boh dopustiť utrpenie.” Otázka zaznieva z textov v rozličnej podobe, v rozličných obmenách, z úst rozličných ľudí a dôležitý je aj hlas Boží. – – Jeden silný dôraz tejto otázky zaznieva v 12.verši a mohli by sme si ho sformulovať aj takto: Môžem sa spoľahnúť na Boha, môžem Mu dôverovať, keď jedného z najlepších vydáva do rúk satanovi? A prečo to robí? – – Jóbova kniha je práve len nastolením otázky, nedáva vyčerpávajúce odpovede. Odpoveďou je evanjelium Ježiša Krista: “Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nik, kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život”. – – Pričom kľúčové sú práve slová: “večný život”. V Biblii ide o viac, ako je všetko to, čo poskytuje pozemský život. V Biblii ide o drámu obnovy stvorenia. Ide o nové stvorenie. Ide o vzťah medzi človekom a Bohom. Ide o návrat raja do ľudského srdca. Ide o drámu, v ktorej má každý jeden z nás veľmi podobnú úlohu: dôverovať Bohu za každých okolností.