Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. októbra 2003

Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. Víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Zvlášť starí rodičia si občas kupujú lásku vnúčat za drahšie či lacnejšie darčeky. Niekedy prestáva byť jasné, či dieťa miluje darčeky starej mamy alebo starú mamu. Vraj príde stará mama na návštevu a dieťa hneď hľadá v jej kapse: “Čo si mi doniesla?” A keď dostane darček, je spokojné a o starú mamu už nejaví záujem. – – V Jóbovej knihe je hlavnou témou testovanie ľudskej a Božej lásky. Milujem Boha alebo darčeky, ktoré mi dáva. Satan chce spochybniť lásku, jej úprimnosť, čistotu a krásu. Človek vraj miluje Boha kvôli darčekom. Počas celého života hľadá v “Božej kapse” darčeky. Čo si mi dal? Dal si mi viacej, ako susedovi? Prečo mne menej? Prečo mne nič? (Pozri Lukáš 15,29-31). – – Preto je Jóbova odpoveď nesmierne dôležitá. Je prejavom viery, ktorá dôveruje Bohu za každých okolností. Lebo – ako sa ďalej ukáže – viera je tou obnovujúcou silou, ktorá mení svet (premáha). Viera jedného, jediného človeka môže zvrátiť dejiny sveta. Dnes je reč o tvojej viere. Ako odpovieš Bohu najmä vtedy, ak ti vezme z ruky niektorý z darčekov?