Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. októbra 2003

Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy. Diakonia – služba lásky. Porazený je obrazom človeka, ktorý nevie sám prísť k Ježišovi so svojím problémom. Nevedel hovoriť, nevedel sa pohnúť, bol odkázaný sa službu iných. A mal šťastie. Mal hneď štyroch kamarátov, ktorí neváhali. Zdvihli nosidlá a niesli priateľa k Ježišovi. Je to opravdivá viera činná skrze lásku (Galatským 5,6). – – Viem si živo predstaviť cirkevný zbor, ktorý má práve takúto podobu. Skupinky štyroch, ktorí majú na starosti piateho; takého, ktorý nevie a nevládze prísť k Ježišovi. Môže ísť o telesne postihnutého, alebo duchovne mŕtveho. Cirkevný zbor, ktorý pozostáva zo skupiniek, živých buniek živého tela Kristovho. Možno je v tvojej blízkosti človek, ktorý potrebuje tvoju pomoc. Možno je to tvoje dieťa, vnúča. Sám ho nevládzeš priniesť k Ježišovi. Štyria to dokážu lepšie, ako jeden. Možno tu niekde leží počiatok oživenia cirkvi. Vytváranie živých buniek, ktoré majú na starosti niekoho z blízkeho okolia. Buniek – skupiniek, ktoré nesú človeka k Ježišovi vo viere. Možno nie na nosidlách, ale na modlitbách. Možno v rozhovoroch. Možno drobnou službou. – – Obzrime sa okolo seba a dajme dohromady svoje sily – viery.