Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. októbra 2003

Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Navštív dnes priateľa v núdzi. Navštevujeme sa, prichádzame jeden k druhému, pretože potrebujeme spoločnosť. Ale je rozdiel medzi formálnou spoločenskou návštevou a návštevou priateľov, keď prichádzame potešiť toho druhého. Medzi priateľmi je vzájomný vzťah dôvery a preto si môžu dovoliť povedať medzi sebou viac a na rovinu. Často si myslíme, že musíme našim priateľom v núdzi povedať niečo múdreho, niečo duchovného, napomenúť ich. Ale možno ten náš priateľ potrebuje len pozorného poslucháča a priateľa s otvoreným srdcom. V hlbokom smútku a núdzi môže mať človek pocit, že by bolo lepšie zomrieť, podobne, ako si to myslel Jób. Ale hodnota a zmysel nášho života nie sú založené na našich pocitoch, ale na jedinej pravej skutočnej istote, ktorú nemôže nikto zmeniť – na Božej láske k nám. A nemysli si, že koho Boh miluje, toho nevystavuje utrpeniu. Pravdou môže byť pravý opak.