Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. októbra 2003

Pamätnými urobil svoje divy. Milostivý a milosrdný je Hospodin. Božia spravodlivosť nie je ľudská spravodlivosť. Elífaz Témanský prehovoril k Jóbovi veľmi pekne a múdro. Len jednu chybu mala tá jeho reč – vo vzťahu k Jóbovi to vôbec nebola pravda. Ale to Elífaz nemohol ani len tušiť. Elífazov názor a táto jeho reč je vlastne takým ľudským pohľadom na spravodlivosť: “...tí, čo neprávosť orali a rozsievali biedu, museli ju aj žať. Zhynú od dychu Božieho a zaniknú závanom Jeho hnevu” (Jób 4,8-9). Všetkých naničhodníkov treba zničiť, zlikvidovať, potrestať... Ale Písmo Sväté hovorí o Bohu a Jeho spravodlivosti aj niečo iné – “Milostivý a milosrdný je Hospodin” (Žalm 111,4); “Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.” Nechcime hneď trestať. To prenechajme Bohu. Boží zákon je pre nekajúcich. Ale zdrtené a zlomené srdce potrebuje Božiu milosť. Zvažujme, čo komu povieme dnes.