Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. októbra 2003

Ja som Hospodin, tvoj Boh. Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet. On raní, On aj obväzuje... Keď nás Boh trestá za chyby, je to pre nás požehnanie. Máme možnosť si uvedomiť, že to, čo sme zlé urobili, čo sme si zlé mysleli, čo sme zlé povedali, bolo nesprávne a treba urobiť nápravu. A tak mnohé zlé veci v našom živote môžeme z Božieho pohľadu vidieť ako požehnanie. Boh nám dáva možnosť napraviť chyby. Človek dnes chce však len veľmi málo počúvať o tom, že robí niečo zlé, že ide zlou cestou. Preto Boh z lásky k nám raní. Každého na to jeho citlivé miesto, kde to možno najviac bolí. Ale okrem toho dáva poznávať človeku cestu záchrany. Keď raní, aj obviaže a pomôže. “On udiera, ale Jeho ruky aj liečia” (Jób 5,18). Pokús sa takto porozumieť svojmu utrpeniu. A nezabudni, že tým výborným lekárom je Boží Syn Ježiš.