Slovak Czech English German Polish

Piatok, 31. októbra 2003

Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou. Kde vziať silu, aby som vytrval? Takto sa žaluje Jób svojim priateľom vo svojej prvej odpovedi na výčitky svojho priateľa, že spravil chybu a musí za ňu pykať. Zisťuje, že je veľmi slabý na to, aby si sám pomohol. V sebe nenachádza silu. To je aj odpoveď na tie všetky nezmyselné náuky o sile v človeku, že vlastnou silou môžeme niečo urobiť. Vlastnou silou a snahou môžeme iba veľa pokaziť. Jób sa pýta: “Kde vziať silu, aby som vytrval?” V čom vytrval? – No predsa v dôvere Bohu, v zápase života, kde sa rozhoduje, či Jób je skutočne veriaci, alebo nie. Napriek tomu, že naň dolieha veľké trápenie, chce vytrvať vo viere, ale bojí sa, že už nevládze. Odkiaľ brať teda silu, aby sme aj my vytrvali v tomto zápase? Odtiaľ, kde tá sila je: Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila…