Slovak Czech English German Polish

November

Sobota, 01. novembra 2003

Teraz pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne.

Register to read more...

Nedeľa, 02. novembra 2003

Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich.

Register to read more...

Pondelok, 03. novembra 2003

Ja, moje ruky rozvinuli nebesá a ja som ustanovil všetky ich voje.

Register to read more...

Utorok, 04. novembra 2003

Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa. Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich.

Register to read more...

Streda, 05. novembra 2003

Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v neho.

Register to read more...

Štvrtok, 06. novembra 2003

Neboj sa, lebo ja som s tebou!

Register to read more...

Piatok, 07. novembra 2003

Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky.

Register to read more...

Sobota, 08. novembra 2003

Ja som Hospodin a niet viac nikoho! Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí.

Register to read more...

Nedeľa, 09. novembra 2003

Neboj sa, milovaný! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný!

Register to read more...

Pondelok, 10. novembra 2003

Pre svoje hojné milosrdenstvo neskoncoval si s nimi, neopustil si ich.

Register to read more...

KALENDÁR