Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. novembra 2003

Teraz pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne. Istota. Istota je jednou zo základných potrieb ľudského života. Pred časom som videl v televízii reklamu na životnú poistku, kde sa hovorilo o tom, že kto si túto poistku uzatvorí, bude môcť istejšie žiť. Zdá sa mi to ako veľká hlúposť. Veď predsa uzavretie poistky nám nezaručí, že sa nám nič nestane. A neviem, čo je to za istota, keď mi povedia – odsekne vám ruku, ale vy dostanete 50 tisíc. Toto nie je istota. To je postavenie svojej dôvery na pavučine (Jób 8,14). Istota sa nedá zakladať na veciach, ktoré samé o sebe nie sú isté. Pán Ježiš hovoril o týchto veciach: “Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú” (Matúš 6,19-20). Len Boh nám poskytuje trvalú istotu. “Ajhľa, Boh nezavrhuje bezúhonného a neupevňuje ruku zločincov” (Jób 8,20).