Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. novembra 2003

Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa. Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich. Keby Boh prehovoril (v.5). Známy vedec a držiteľ Nobelovej ceny vyhlásil, že je ateistom kvôli neprekonateľnej zložitosti vesmíru. Je taký nekonečný, že podľa neho žiadny rozum, duch ani božská bytosť nemôžu byť natoľko inteligentné a silné, aby boli schopné všetko to stvoriť. Pre veriaceho je však práve úžasné dielo stvorenia jedným z hlavných dôvodov pre vieru v zvrchovanú Bytosť, ktorá vesmír nielen stvorila, ale udržiava a riadi ho. – – Cófar, Jóbov tretí priateľ, vo svojich argumentoch síce vystihol nevyspytateľnosť Božstva, no mýlil sa, keď ich použil na podopretie všeobecne zaužívaného názoru jeho súčasníkov, že utrpenie je Božím trestom. – – Aj dnes tomu mnoho ľudí verí. Boh však nie je zodpovedný za katastrofy a nešťastia, za fyzické či sociálne problémy a súženia vo svete a v živote ľudí. Ak neodhalíme falošnosť takéhoto spôsobu uvažovania, sláva Božieho charakteru zostane v našej mysli zakalená. – – Nádherná pravda, že Boh vždy bol, je a bude čistá láska, zostane skrytá. Tejto pravde Cófar neporozumel a nepochopil ju. Napriek tomu sa však nemýlil, keď napísal, že všetka múdrosť sveta nemôže nikdy vystihnúť “Božiu podstatu a dokonalosť Všemohúceho”. Čo sa týka Božej múdrosti a Jeho ciest, mali by sme sa pred Ním pokorne skloniť. Najväčším tajomstvom je pre nás Jeho úžasná láska zjavená na Golgote, ktorú môžeme iba prijať. Nechceš Mu i teraz vyjadriť svoj obdiv a vďačnosť?