Slovak Czech English German Polish

Streda, 05. novembra 2003

Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v neho. O Božej veľkosti a múdrosti. Ľudia nemajú predstavu o Božej láske a dobrote, nerozumejú niekedy Jeho plánu spásy, ale väčšinou uznávajú niekoho alebo niečo, čo ich presahuje. Aj dnes existuje u mnohých myšlienka, že Boh neexistuje a život na zemi, na našej planéte je výsledkom zložitého evolučného procesu, vývoja. Ale každý veriaci človek vie, že celé tvorstvo svedčí o Božích vlastnostiach, ako je láska, trpezlivosť, dobrota, štedrosť a krása. – – Lenže v dôsledku hriechu došlo k narušeniu pôvodnej harmónie v prírode – jedno zviera napáda druhé, slabšie a potom už aj ľudia sa tiež medzi sebou zabíjajú. – – Všimnite si však dobre kvočku, ako si chráni svoje páperím obalené kuriatka. Pozorujte mačiatka a iné mláďatá, ako sa spolu hrajú a ich matky, ako trpezlivo znášajú ich dobiedzanie. Dokonca i levica sa nechá hrýzť svojím šantivým mláďaťom. – – Starostlivosť a láska je zrejmá v celom Božom stvorení. Preto Božie stvoriteľské dielo poskytuje dostatok dôkazov o večnej moci a božstve milujúceho Boha ako Stvoriteľa. V tomto texte Jób napriek svojmu veľkému utrpeniu odpovedá svojim nepriateľom, že nás ríša zvierat a celá príroda učí, že Božia moc stvorila všetko živé i neživé a dychom života obdarila človeka i zviera. V tom je veľká Jeho múdrosť i moc, rozvaha i rozumnosť. V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého tela. – – Nechceš Mu niekoľkými slovami vyjadriť chválu za túto krásnu pravdu? Nechceš Mu vzdať vďaku za vzrušujúce zážitky pri poznávaní Božej pravdy, múdrosti a moci v Jeho stvoriteľskom diele?