Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. novembra 2003

Neboj sa, lebo ja som s tebou! Jób tuší, že smrť je len spánok, ktorý bude nakoniec prerušený zmŕtvychvstaním, ako to potvrdil Pán Ježiš. Znova a znova sa pýta: “Keď človek umrie, či môže ožiť?” Božie slovo mu odpovedá, že kresťan má úžasnú nádej! Keď sa Pán Ježiš vráti, skončia sa všetky bolesti a trápenia a nastane zmŕtvychvstanie. – – Jeden 12-ročný chlapec bojazlivo a so strachom vchádzal do pohrebnej siene s rukou pevne zovretou v otcovej dlani. Obaja, chlapec i muž prechádzali popri truhle. Chlapec sa pozrel do tváre svojej mŕtvej matky. Pred niekoľkými hodinami ešte žila – jej oči žiarili, pery sa pohybovali, vyžarovala z nej radosť zo života. Teraz však bolo všetko celkom iné. Navonok akoby sa nič nezmenilo. Odišlo len jediné – život. Smrť je niečo, ako hovorí Písmo – odplata za hriech. Prišla ako dôsledok hriechu človeka. – – V Písme však čítame oveľa dôležitejšiu a lepšiu novinu, že čoskoro príde čas, keď jedovaný osteň smrti bude navždy odstránený. Smrteľné sa čoskoro zmení na nesmrteľné. Bude to deň radosti a šťastia. Smrť už nikdy viac nebude mať moc vyzývať život na súboj. Smrť je nielen poslom hriechu, ale aj Božím nepriateľom. Veríme, že sa rýchlo blíži chvíľa, keď zaznie jasot víťazstva nad smrťou. Pamätaj na to človek a chváľ Boha za túto nádej!