Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. novembra 2003

Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo. Žiť život pod zorným uhlom večnosti. Poznáme dobre otázku malých detí: Ak to urobím, čo mi za to dáš? Aj my, dospelí, sa mnohokrát pýtame: Čo z toho budem mať? Čo za to dostanem? Ak urobíme niečo dobré, čakáme odmenu. Ak urobíme niečo zlé, čakáme trest. Na nejakú akciu, čin, okamžite čakáme reakciu. Podľa toho istého mechanizmu fungujeme aj v kresťanskom živote. Žijeme svoj život medzi “Božou odmenou a Božím trestom”. Nie vždy sú však naše očakávania naplnené. Niekedy sa dejú veci, ktoré nezapadajú do našich predstáv a vtedy sa pýtame: Čo ja vlastne mám z toho, že som kresťanom? Veľa vecí si odopriem a snažím sa žiť hodnotný život. A tí, ktorí vôbec nie sú kresťania, sa v tomto svete majú omnoho lepšie! A pritom vieme, že je to veľmi prchavé. Vieme, že ich šťastie nepotrvá večne. Boh na svojich verných nezabúda a zasľubuje im omnoho väčšiu a trvácnejšiu odmenu. Tak, ako sa odmeny dočkal Jób, dočkáme sa jej aj my. A keď budeme niekedy netrpezliví, nedočkaví, spomeňme si na to známe slovenské: “Božie mlyny melú pomaly, ale iste!”