Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. novembra 2003

On povedal, a stalo sa, on rozkázal, a povstal svet. Modliť sa za tých, ktorí nás hodnotia nesprávne. Traja Jóbovi priatelia nemali pravdu. Nespravodlivo obviňovali Jóba z tajných hriechov a rúhania sa Bohu. Robili to síce s dobrým úmyslom, ale aj tak Jóbovi ubližovali a sťažovali mu jeho, už aj tak dosť veľké, trápenie. Posudzovali Jóba bez toho, aby vedeli, čo Boh skutočne robí. Boh ich dokonca obviňuje z toho, že rozprávali nepravdu aj o Ňom. Napriek všetkým týmto negatívam prichádza prekvapivý záver. Aj keď Jóba stále nespravodlivo kritizovali, Jób je schopný a dokonca aj ochotný modliť sa za svojich priateľov. Veľmi dobre vieme, aké je to ťažké – modliť sa za niekoho, kto nám stále ubližuje. Väčšinou nás napĺňa hnev, pocit nespravodlivosti, niekedy aj bezmocnosti a smútku. Niekedy dokonca premýšľame nad patričnou odplatou. A myslíme si, že máme na to plné právo! Tento človek mi predsa ublížil a to mu nemôžem nikdy odpustiť, ani na to zabudnúť! Vidíme, že Jób urobil pravý opak. Záležalo mu na svojich priateľoch, aj keď sa voči nemu zachovali neférovo. Modlíme sa za tých, ktorí nám robia zle? Dokážeme im odpustiť? Len s pomocou Ducha Svätého budeme schopní nasledovať Jóbov príklad odpúšťania.