Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. novembra 2003

Ty si môj Boh! Nič nás neoddelí od lásky Božej. Prečo prežívajú veriaci ľudia problémy a utrpenie? V každej dobe, v každej krajine sa ľudia pýtajú túto otázku. Ak sme zdraví, nič nám nechýba – z materiálnych vecí, žijeme pomerne spokojný život, berieme to ako odmenu. Poslušnosť Bohu pre mnohých znamená šťastný a pokojný život. Ak nás však prenasleduje choroba, materiálny nedostatok, nezamestnanosť, samé nešťastie, určite je to kvôli hriechom – skrytým alebo zjavným. Toto je predstava mnohých dnešných ľudí, aj veriacich. Nevieme odpovedať na otázku, prečo Boh dopúšťa vo svete zlo. Ale jedno vieme iste. On má moc aj zlo obrátiť na dobro. Zlo vo svete neznamená, že Boh nie je starostlivý, je nespravodlivý alebo nemá moc, aby nás ochránil. Žijeme vo svete, kde sa aj veriaci aj neveriaci stretajú s tragickými následkami pádu do hriechu. Boh nás však nenechal len tak – trápte sa a buďte nešťastní. Vidíme, že sa postaral o Jóba – odmenil ho mnohonásobne, dal mu viac, ako mal na začiatku. A postaral sa aj o nás. Obetoval svojho vlastného Syna, aby sme mali život a hojnosť. To je dôkaz jeho lásky. A chce nám dať omnoho viac. Nielenže nám dá to, čo sme tu, na zemi, stratili, ale dá nám omnoho viac, ako si dokážeme predstaviť, keď s Ním budeme žiť vo večnosti. Keď sa teda v budúcnosti stretneme s problémami a skúškami, obráťme sa na Boha a žiadajme Ho o novú silu. Nájdeme Boha, ktorý túži rozdávať svoju lásku a milosť. Ak mu budeme dôverovať v časoch samoty, bolesti a zmätku, naše pochybnosti sa zmenšia a získame víťazstvo.