Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. novembra 2003

Videl som jeho cesty; ale uzdravím ho a povediem, odplatím mu potešením. Boh určuje pravidlá – a súdi. Vo svete existujú isté pravidlá – hranice a predpisy pre život, ktoré vymedzil Boh. Ľudia však týmito nariadeniami často pohŕdajú. Svoje priestupky skrývajú alebo popierajú a dokonca vyhlasujú, že moc znamená právo. Boh nazýva tento hriech svojhlavá neposlušnosť, vzbura proti Jeho vláde. Občas sa dokonca zdá, že títo priestupníci sú úspešní – nezapíska nijaká píšťalka ako vo futbale, nikto nekričí “faul”! Pravdou však je, že nakoniec bude na svete nastolená spravodlivosť a Hospodin vyrovná všetky účty. Asýria bola najmocnejším národom počas pôsobenia proroka Nahuma. Asýrčania boli pyšní na svoju sebestačnosť a vojenskú moc. Pustošili, utláčali, týrali a vraždili svoje obete. O sto rokov pred tým než vystúpil prorok Nahum, kázal prorok Jonáš v uliciach Ninive, hlavného mesta Asýrie. Ľudia počuli Božie posolstvo a odvrátili sa od svojich zlých skutkov. O niekoľko generácií neskôr však zlo opäť zavládlo a prorok Nahum vynáša nad Asýrčanmi Boží súd. Ninive je nazvané krvilačným mestom, kde vládne samá lož a túžba neprestajne rabovať cudzie národy. Asýrčania sú súdení za svoju opovážlivosť, modlárstvo, vraždy, klamstvá, vierolomnosť a sociálnu nespravodlivosť. Nahum predpovedá, že tento pyšný a mocný národ bude pre svoje hriechy s konečnou platnosťou zničený. Posolstvo je jasné – neposlušnosť, vzbura a nespravodlivosť nebudú víťaziť, ale budú prísne potrestané svätým Bohom, ktorý vládne nad celou zemou.