Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. novembra 2003

On je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré. Nemýľte sa, Boh sa nedá vysmievať! Prorok Nahum predpovedá udalosti, ktoré sa odohrajú roku 612 pred Kr., keď spojené armády Babylončanov a Médov vyplienia nedobytné asýrske mesto Ninive. V roku 722 pred Kr. Asýria spustošila a rozdrvila severné kráľovstvo Židov. Násilím odvliekla porazené obyvateľstvo do zajatia. Napadla aj južné kráľovstvo a donútila ho platiť vysoké poplatky. Nahumova správa o prichádzajúcej skaze na Asýrčanov bola veľkou úľavou pre Júdsko. Boh bude súdiť mesto Ninive za jeho modlárstvo, nadutosť a útlak. Aj keď bola Asýria vojenskou veľmocou, Boh mal tento “nepremožiteľný” národ celkom zničiť. Boh totiž nedovolí žiadnemu človeku, ani žiadnej mocnosti, aby si privlastňovali Jeho autoritu, alebo aby sa jej vysmievali. Ktokoľvek zostáva vo svojej pýche a vzpiera sa Božej vláde, bude čeliť Božiemu hnevu. Nijaký vládca ani národ sa nevyhne trestu za to, že odmietol Boha. Nikto sa nebude môcť schovať pred Jeho súdom. Avšak tí, ktorí zotrvajú vo viere v Boha, budú navždy v bezpečí. Ak nás ohromujú alebo nám naháňajú strach nejaké zbrane, vojská či mocní ľudia, nezabúdajme, že Boh nás skutočne dokáže zachrániť pred akýmikoľvek obavami alebo útlakom. Svoju dôveru musíme zložiť v Boha, pretože jedine On je vládcom nad celými dejinami, celou zemou a naším životom.