Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. novembra 2003

Toto povedzte jeden druhému navzájom: Čo odpovedal Hospodin? alebo: Čo hovoril Hospodin? Nech vás nikto nijako neoklame. Ohavnosť spustošenia, o ktorej tu hovorí Ježiš a o ktorej sa zmienil už prorok Daniel, možno chápať ako vedomý pokus vysmievať sa Božej prítomnosti a znesväcovať bohoslužbu. Danielovo proroctvo sa naplnilo v roku 168 pred Kr., keď Antiochios IV. Epifanes obetoval na chrámovom oltári v Jeruzaleme bohu Diovi prasa. K ďalšiemu zneucteniu chrámu došlo v roku 70 po Kr., keď Titus po zničení Jeruzalema postavil na mieste vypáleného chrámu modlu. Na sklonku vekov Antikrist vztýči vlastnú sochu a všetkým nariadi, aby sa jej klaňali. Vo výrokoch o konci časov Ježiš spojil blízke i vzdialené udalosti, ako to robievali starozmluvní proroci. K mnohým z týchto prenasledovaní už došlo, ďalšie ešte prídu. Boh však rozhoduje o tom, ako dlho bude prenasledovanie trvať. On nezabudne na svoj ľud a neopustí ho. Ježiš znova varuje pred falošnými učiteľmi. Preto len dôkladná znalosť Písma Svätého nám umožní poznať a pochopiť omyly či prekrúcaniny falošných učení. V dobe prenasledovania bude aj pre verných kresťanov ťažké zachovať vieru. Aby sme sa nedali zviesť falošnými mesiášmi, musíme byť ostražití a neochabovať v modlitbách. Lebo iba ten, kto má čisté srdce a jasnú myseľ, odolá zvodom Diabla.