Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. novembra 2003

Nebojte sa potupy od ľudí a ich hanobenia sa neľakajte. Preto aj vy buďte pripravení. Je dobré, že nepoznáme presný dátum Kristovho príchodu. Keby sme ho poznali, mohli by sme byť v pokušení, zanedbávať svoju prácu pre Božie kráľovstvo, alebo by sme žili v hriechu a kalkulovali s obrátením na poslednú chvíľu. Večný život je naším jediným cieľom, ale máme prácu aj tu na zemi (Matúš 6,33). Na tomto diele musíme pracovať až do svojej smrti alebo až do tej chvíle, keď na vlastne oči uzrieme príchod nášho záchrancu. Druhý príchod Pána Ježiša bude náhly a nečakaný. Keď príde, už nebude čas ani príležitosť ku zmene životného štýlu a postoja k Bohu. Nikto nebude môcť vyjednávať s Ježišom. Neveriaci budú vydesení, pretože v okamžiku spoznajú dôsledky svojho nesprávneho postoja. Uvidia naplnenie všetkého, čomu sa posmievali. Preto nám Ježiš v súvislosti so svojím druhým príchodom hovorí, aby sme boli pripravení, nie aby sme špekulovali o dátume. Jedinou zárukou pre nás je vzťah dôvery a poslušnosti voči Bohu.