Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. novembra 2003

On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti Bdelosť. Do tohto jedného slovíčka sa dá zhrnúť celý obsah tohto textu. Človek musí byť neustále pripravený na niečo nečakané. V každej činnosti by človek mal predvídať, lebo nevie, čo, kedy a ako sa môže vyvinúť. Najradšej by sme o všetkom dopredu vedeli, ako to dopadne. Ľudia by už na začiatku svojho života chceli vedieť, ako bude vyzerať celý ich život, čo v ktorej chvíli života budú musieť prežiť a dokedy budú na tejto zemi žiť. Taktiež by ľudia veľmi radi vedeli, dokedy bude trvať tento svet. Odpovede na všetky tieto, ale i iné, podobné otázky sú skryté u Boha. Pán Boh, keď stvoril tento svet, už vtedy určil i dĺžku jeho trvania. Tú však neoznámil nikomu. Preto, keď nechceme zostať prekvapení a nepripravení na druhý príchod Pána Ježiša Krista, poslúchnime Jeho výzvu: “Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.”