Slovak Czech English German Polish

Utorok, 25. novembra 2003

Preorte si úhor a nesejte do tŕnia! Vernosť. O dni, keď bude koniec sveta a posledný súd, je napísané: “O tom dni však a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec.” Čo mám však urobiť ja, aby ma našiel bdelého, keď príde Syn? V čom má spočívať moja bdelosť? Naša bdelosť má vyplývať z toho, aby sme sa zodpovedne stavali k úlohám, ktoré sú nám tu na zemi dané. Aby sme sa vo svojej rodine, práci, nebáli svedčiť o Pánovi Ježišovi Kristovi, aby naša viera v Neho nebola ukrytá len kdesi hlboko v nás. Vynášajme túto našu vieru na povrch, odhoďme hanbu, ostýchavosť, ktorú možno máme. Pretože nikto z nás nevie, dokedy bude na tejto zemi. Nikto nevie, kedy príde jeho čas. Preto každý deň prehodnocujme, ako sme prežili doterajší život. Či Pán, keď príde, bude nám môcť povedať, že sme boli skutočne vernými a rozumnými sluhami.