Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. novembra 2003

V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinovi; budú mojím ľudom. V podobenstve o desiatich pannách nás Pán Ježiš Kristus vyzýva a nabáda k tomu, aby sme boli neustále pripravení. Pripravení na Jeho druhý príchod na našu zem. O situácii, keď musí byť človek 100% pripravený, by mohli asi najlepšie rozprávať ľudia, ktorí prežili vojnu. Dobu, keď museli byť neustále pripravení na to, že môže nastať bombardovanie, a oni sa museli bez váhania a dlhého rozmýšľania dostať do úkrytu. Človek si často povie – “veď ja mám ešte čas. To stačí aj zajtra.” Čo ak zajtra už žiaden čas pre nás nebude? Čo ak dnes je moja posledná príležitosť dať do poriadku svoj život, svoj osobný vzťah s Pánom Bohom. Chyba tých piatich pochabých panien nebola v tom, že si zdriemli a pospali. Veď spali i tie múdre. Tie pochabé sa však dôkladne nepripravili na príchod ženíchov. Ich lampy vyhasli, pretože nebolo v nich dostatočné množstvo oleja. Ako olej v lampách, tak plynie i náš život a nevieme, kedy sa ukončí. Preto dbajme na to, aby sme i my boli pripravení, aby nás náš Pán nenašiel nepripravených a zdesených z Jeho príchodu.