Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. novembra 2003

Zblúdilí duchom získajú rozumnosť a reptajúci prijmú poučenie. Deliaca čiara – láska. “Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili”. Zodpovedanie sa a nasledovné prijatie večnej odmeny respektíve trestu nastane pri poslednom súde. Vtedy príde Pán Ježiš Kristus, aby súdil živých i mŕtvych. Situácia na Božom súde sa už nebude dať nijako ovplyvniť. Človeku už nepomôže jeho vlastná obhajoba, ani žiadny argument za alebo proti. Dôležité je, ako prežijeme a ako využijeme čas darovaný nám k životu na tejto zemi. Nenarodili sme sa na tento svet, aby sme žili len sami pre seba. Nie je najdôležitejšie sa starať len o naše vlastné dobro. Omnoho radostnejšie je byť užitočný i pre iných. Pán Ježiš Kristus nás k tomu vyzýva, že máme nasycovať, zaodievať, navštevovať, pomáhať. Máme byť ochotní pomôcť, kde je potrebná naša pomoc. Služba našim blížnym je službou samotnému Pánu Bohu. Preto neodvracajme sa od tých, čo nás prosia o pomoc, nezatvárajme dlaň a nestiahnime ruku, keď je potrebné, aby pomáhala. Nech by nemusel Pán Ježiš Kristus povedať nikomu z nás: “Odíďte odo mňa zlorečení do večného ohňa.”