Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. novembra 2003

Ty, Hospodine, zachraňuješ ľudí i zver. Vitaj! Na tomto svete nie je nič, čo by malo zaručenú trvácnosť. Nič, čo by bolo nezničiteľné, čo by nenarušil, ani nijako nepoškodil zub času. Podobne je to aj s ľudským životom. Keď tu človek prežije aj osemdesiat či deväťdesiat rokov, predsa je to len zanedbateľná čiastka v porovnaní s večnosťou. Hovorí sa – nič netrvá večne. Je to pravda, ale nie vo všetkom. Izaiáš píše: “Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky.” Slovo Božie nepodlieha pod žiadne zákony, ktoré by určovali dĺžku jeho trvania. Tak, ako Boh nemá ani začiatku, ani konca, takisto jeho slovo je večné. Božie pravdy majú platnosť bez obmedzenia. Moc Božieho slova sa nedá zničiť, pretože Pán Boh si stojí za svojím slovom. On sám ním pôsobí medzi nami a v nás. Božie slovo premieňa i naše životy. Pán Boh prichádza neustále k nám so svojím slovom, aby nás ním formoval. Aby sa naše srdcia stávali tými mäsitými a boli pripravené pre prijatie toho, ktorý prichádza i dnes, aby nás pásol ako jedno stádo a zhromažďoval neustále pod svoje rameno.