Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. novembra 2003

Na svojom lôžku na teba myslím, pri výmene stráží o tebe rozjímam. Odložme skutky tmy. Dnes, prvou nedeľou adventnou nastáva opäť obdobie, keď sa máme pripravovať na príchod Pána Ježiša Krista. Advent nás vyzýva k tomu, aby sme sa viac ako inokedy, sústredili na Jeho druhý príchod. V čom vlastne by mala spočívať moja príprava? Celý náš život by mal byť prípravou na to, že raz uvidíme Pána Ježiša Krista tvárou v tvár. Bude to chvíľa veľmi vážna pre nás i veľmi dôležitá. Potrebné je preto, aby sme sa na ten čas dôkladne pripravili. K tomu času príprav máme využiť práve čas nášho pobytu na tejto zemi, ktorý sme z milosti Božej dostali, ale tiež i tohoročný advent. Dôležitý bod našej prípravy na Pánov príchod je práve láska. Milovať máme našich blížnych a prejavom našej lásky k nim nech je naša pomoc a služba pre nich. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Takto pripravení a vyzbrojení proti žiadostiam a zvodom očakávajme v bdelosti na nášho Pána. Čakajme na Pána, z večera, či z rána, plňme Božiu vôľu v láske všetci spolu, vždy sa modlievajme, nádej v ňom skladajme.