Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. decembra 2003

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Ustatému dáva silu. Skôr či neskôr príde čas, keď budeme veci prepočítavať na energiu. Nie na peniaze, nie na cenu zlata, žiaden majetok nebude možné porovnať s hodnotou energie. Naša planéta nedisponuje nevyčerpateľnými zdrojmi energie, energiu a silu musíme neustále hľadať. Človek každým dňom stráca energiu a silu najprv na veci, ktoré sú na vrchole jeho hodnotového rebríčka: u niekoho to je láska, u iného závisť. Spôsob boja o energiu je rôzny, mnoho ľudí si napríklad zvyklo žiť na úkor iných. Slabí a bez energie sa nedokážu ubrániť silným, dravým, pohlcujúcim. Do boja o energiu však zasahuje a bude zasahovať Boh, ako zdroj nevyčerpateľnej sily. Hospodin je večný Boh, neustáva ani neomdlieva, do našich pokazených medziľudských a bratsko-sesterských vzťahov, do závidení si, do života silných na úkor slabých, nespravodlivých na úkor spravodlivých, tam Boh neustále prilieva energiu lásky, silu obete, moc odpustenia. Tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu. Najmohutnejšieho prílivu Božskej energie k novému životu, keď sme mohli pocítiť silu dobrovoľnej obete a moci odpustenia, dostalo sa nám z milosti Božej skrze Božieho Syna, bezmocného a utrápeného na golgotskom kríži. Celú svoju životnú energiu odovzdal pre našu záchranu, záchranu ustatých a bezvládnych.