Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. decembra 2003

Hospodin je spravodlivý, miluje spravodlivé skutky. Boh je Kráľov Kráľ. Skutoční znalci obrazov, odborníci v hudbe alebo športoví fanúšikovia, nehodnotia len krásu obrazu, pôsobivosť hudobného diela či svetový rekord. Skutoční znalci a zanietenci vždy vyhľadávajú umelca a majstra a obdivujú pôvodcu majstrovského diela alebo výkonu. – – Aj rýchlo rastúca ríša perského kráľa Kýrosa bola pre mnohé utláčané národy obdivuhodná a fascinujúca budúcnosť, pokolenie Jákoba nevynímajúc. Už nie tak mnohí chápali, že Kýros je vynikajúci vojnový stratég a že jeho vojenská genialita stojí za víťazstvami. A iste len pár znalcov obrátilo svoj obdiv k Bohu, lebo Boh bol skutočným autorom a majstrom oslobodenia národov. Chcelo to prorocký zrak a v Bohu ukotvenú vieru. – – Veriaci človek by mal byť znalcom Pána Boha a mal by Boha zanietene hľadať v každej obdivuhodnej veci. Takýchto vecí je omnoho viac, než ich bežne registrujeme. Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia, Ten si aj vo veriacich i v cirkvi vytvára svoj obraz, On tvorí majstrovské dielo. Môžu tí, čo nás vidia, obdivovať nášho Autora, Majstra a Tvorcu?