Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. decembra 2003

Zasadil som ťa sťa šľachetnú révu, samé pravé semä, ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič! Neboj sa, ja ti pomôžem. Boh svojich nazýva sluhami a netají sa, že si nás vyvolil On sám. Pán Boh nás ani neuráža, ani nepodceňuje, iba konštatuje fakt, že sa nás ujal, keď sme boli na konci zeme a pri jej hraniciach. Teda tam, kde o nás nikto nevedel, nik o nás nezakopol. Toto si treba vážne uvedomovať vždy, keď nás Pán Boh k niečomu povoláva. Byť sluhom u Boha, je vzácna výsada a milosť. – – V čase, keď sluha bol majetkom, s ktorým pán nakladal, ako chcel, Izrael sám seba celkom vďačne chápe ako sluhu. Národy si väčšinou zakladajú na úplne odlišných vlastnostiach: ten národ je národom vzdelancov, tí sú pohostinní, títo sú temperamentní a pod. Národy aj jednotlivci, čo sa spoľahnú na svojho Pána, však majú omnoho väčšiu milosť a pýšia sa, či spoliehajú sa oprávnene: Pán Boh zasľubuje nanovo vo svojom slove: vyvolil som si ťa a nezavrhol. Možno to znie príliš ľahko, sluhovia Boha prirýchlo strácajú dôveru. Znova preto Pán Boh napomína: nepozeraj ustrašene, pomôžem ti. Aj napriek takejto pomoci ostávame nevernými služobníkmi, hodnými akurát tak zatratenia. Aj preto sa Boh ponížil, vzdal sa svojich hodností a v Ježišovi Kristovi a stal naším služobníkom.