Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. decembra 2003

Neboj sa náhlej hrôzy, lebo Hospodin bude tvojou nádejou. Boh pomáha v Kristovi. Aj keď byť Božím služobníkom je nádherná milosť, aj keď tohto služobníka Boh podopiera a kladie naňho svojho Ducha, má to jeden háčik. Vyvolený služobník má prinášať opravdové právo národom. Kráľovstvá a ríše zlyhávali tak v minulosti ako v prítomnosti, lebo nezabezpečili nikdy opravdové právo a končili potom v nespravodlivosti a v režimoch násilia a krvi. – – Vždy, keď si Boh vyhliadol služobníka, na ktorého položil svojho Ducha, či to bol kráľ Kýros, alebo iný, mal byť garanciou spravodlivosti a práva. Ale aj tak pozemské kráľovstvá a vladári zlyhávali, tak ako obyčajný ľud, keď sa o slovo prihlásilo pokušenie moci a slávy a keď hriech pošpinil aj tú najlepšiu snahu o spravodlivosť. V plnosti času si Boh vyvolil Služobníka, ktorý priniesol viac ako snahu o opravdivé právo a spravodlivosť. Priniesol Božiu spravodlivosť. Podľa nej tlejúci knôt netreba uhasiť, podľa Božej spravodlivosti náš hriech už nie je viac náš, ale vzal ho na seba Ježiš Kristus. Je to opravdivá spravodlivosť plná Božej milosti nad hriešnikom. Kiež by sme mohli povedať, že na toto učenie naozaj aj dnes čakajú ostrovy.