Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. decembra 2003

Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom. Vy ste moji svedkovia! Toto slovo znelo dávno izraelským a ono je rovnako aktuálne aj v dnešnej dobe. Na akých svedkov tu Boh myslí? Myslí na svedkov Jeho zachraňujúceho konania. Izraelci žili v Babylone nielen v politickom, ale predovšetkým duchovnom zajatí hriešnej služby cudzím bohom. Tu sa o živom Bohu, Hospodinovi, ktorý vykúpil Izrael, len veľmi zriedkavo smelo hovoriť, nie to ešte Mu verejne slúžiť. Povinnosťou bolo slúžiť modlám – výtvorom ľudskej fantázie. Kto je teda živým Bohom a čo je len ľudskou fantáziou, to sa už postupom času rozlišovalo ťažšie. Veru, aj dnes žijeme v dobe, v ktorej sa poväčšine omnoho viacej slúži modlám ako živému Bohu, ktorý urobil všetko, aby nás vykúpil z moci hriechu. Aj dnes, rovnako ako vtedy - úplne všeobecne - vládnu modly: mamon, neviazaný sex, úrodnosť, opojenie, atď. Ale čo nám hovorí Boh? Vy ste moji svedkovia! Svedkovia zachraňujúceho konania v Ježišovi. Jeho odpúšťajúcej lásky a moci. On je, ktorý nám daroval všetko! On je, ktorý nám pripravil nehynúce kráľovstvo! Sme teda Jeho presvedčivými svedkami? Pretože je ťažké uveriť v živého a konajúceho Boha, ak Jeho svedkovia nemajú živé, presvedčivé a konajúce svedectvo. Venujme svoje dnešné modlitby tomu, aby Boh obdaroval všetkých kresťanov odvahou, byť Jeho svedkami.