Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. decembra 2003

Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by pomohol. Náš Boh odstránil všetky prekážky, ktoré nám bránia vstúpiť do zasľúbenej zeme. To, čo nikto ani len netušil, spôsobil Hospodin, aby zachránil svoj ľud. Ani more, ani dravé vody, ani žiadna moc nemôže byť Jemu prekážkou. Ani zajatie hriechu nie je pre Neho prekážkou. V Ježišovi ti dramaticky otvoril cestu do budúcnosti, do večnosti. Skrze Neho otvoril možnosť nového života. A táto jedinečná možnosť života s Pánom Ježišom sa ti ponúka aj teraz. Stojíš pred otázkou: Čo ma čaká dnes, zajtra? Čaká ťa tvoj Hospodin so svojou mocou, ktorý tvorí nové veci! Odovzdaj sa Mu v modlitbe a dôveruj, že vykoná viacej, ako očakávaš.