Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. decembra 2003

Nezabiješ! Vyjsť zo zajatia hriechu si vyžaduje prípravu. A do tejto prípravy neodmysliteľne patrí odpustenie hriechov. Odpustenie, ktoré môže dať jedine Boh. Izrael na tom nemá ani najmenšiu zásluhu. V babylonskom zajatí nemohol Izrael Bohu prinášať obete za odpustenie hriechov. Ale aby sa nemohol vyhovárať na nemožnosť uctievania Boha, majú si spomenúť, že už veľmi dávno odbočili z tejto cesty. Už dávno bola úcta Hospodinovi porušená modloslužbou. Izrael sa snažil urobiť si z Hospodina svojho sluhu. Ale ak si ľud urobí z Pána Boha svojho služobníka, potom Mu odopiera Jeho božskosť. A tak teraz medzi Izraelom a Hospodinom leží obrovská priepasť – hriech, ktorá môže spôsobiť zánik Božieho ľudu. A túto prekážku ľud odstrániť nemôže. Ľud ani nemá ničoho dobrého, prečo by mu Pán Boh mal odpustiť. Boh ale zadarmo ponúka ľudu svoju pomoc, milosť, odpustenie. Boh vymaže hriechy a ponúka tak novú príležitosť k životu. Veľkosť tohto odpustenia je vidieť v tom, že Izrael už oddávna bol neposlušný, už od praotca Jákoba. Tam, a ešte ďalej, siaha veľkosť Božieho odpustenia. Vlož do svojich modlitieb úprimnú vďaku, že sa Boh k Tebe sklonil v Pánovi Ježišovi, aby si mohol byť oslobodený/á z hriechu, a tak pripravený/á na cestu do večného života.