Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. decembra 2003

Ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Boh si na presadenie svojej vôle vyvolil pohana – Kýrosa. Takáto Božia vôľa sa pre mnohých zdala nepochopiteľnou. Ale Božia moc je skutočne nepochopiteľná, pretože nie je ničím obmedzená. Boh je všemohúci. Niet ničoho, čoho by Boh nebol Pánom. On je to predsa, ktorý formuje svetlo a tvorí tmu, pôsobí blaho a tvorí biedu; On je Hospodin, ktorý to všetko robí. Toto ojedinelé miesto Biblie je však nutné chápať v spojení s tým, že Kýros prináša Hospodinovu pomstu Babylonu a záchranu Izraelu. Jedným tmu a biedu, iným svetlo a blaho. Na celom dianí sa podieľa Hospodin. On trestá i vyslobodzuje. – On posiela svojho Syna, aby žil, učil, kázal, uzdravoval, ale aj nevinne trpel a zomieral. To všetko spôsobil Hospodin, aby človek bol vyslobodený spod bremena za hriech, ktorým je smrť. Ježiš prišiel do tvojho života, aby toto bremeno vzal na seba. Boh ťa tak miluje, že urobí pre teba aj to, čo sa ti možno zdá nepochopiteľné, ale je to len pre tvoje dobro. Toto pochopili aj mnohí, ktorí v chorobe a blízkosti smrti našli Božie múdre vedenie. Pros v modlitbe Pána Boha o to, aby ti daroval trpezlivosť, znášať aj nepochopiteľné veci, cez ktoré ťa chce priviesť k sebe a potom do večného života.