Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. decembra 2003

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. Pevná viera a dôvera. Mnohokrát sa dostávame v živote do ťažkých životných situácií. Vtedy najlepšie vidno, aká je naša viera a dôvera v mocnú ruku Božiu. V našich životoch sa vždy striedajú výšiny s nížinami. Keď sme na výšinách a darí sa nám, vtedy je dobre. Ale keď sa dostávame do nížin a vo svojom živote spoznávame, že sme možno menej úspešní, ako naši priatelia, začíname byť nervóznejšími a nespokojnými. Bojujeme s hnevom voči svojim blížnym a aj voči Pánu Bohu. Zrazu nesúhlasíme s Božím riadením pri nás. Avšak Pán Boh je tým, ktorý nám aj v takýchto chvíľach pomáha pochopiť, že všetko, čo sa deje pri nás, má svoj zmysel. A tak aj skúšky v našich životoch a aj tie, ktoré práve v ten dnešný deň prežívame. Veď práve nimi rastie naša viera a dôvera k Nemu.