Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. decembra 2003

Zľutúva sa nad slabým a biednym a zachraňuje život chudobných. Pán Boh chce byť spásou všetkým. Nie náhodou nás Pán Boh stvoril. Sme tu preto, lebo taká je vôľa Božia. Od nášho narodenia nás sprevádza, vedie a dáva sa nám spoznať. A tak vo svojich životoch môže každý človek bez akéhokoľvek rozdielu Pána Boha vidieť. Otázka len je, či Ho všetci chceme vidieť a či si uvedomujeme, že Ho potrebujeme. Či nechceme niekedy sami viesť svoje životy, pretože si myslíme, že to tiež dokážeme. Na svojich cestách však veľmi rýchlo spoznávame svoju neschopnosť a omyl, keď sa dostávame do situácií, keď už nevládzeme a nevieme, ako ďalej. Keď v takýchto chvíľach spoznávame svoju biedu, a tak aj pravdu o tom, že Pána Boha nutne potrebujeme, lebo sme na Ňom úplne závislí. On však kvôli takým hriešnikom, ako som ja – prišiel, aby nám v takých chvíľach pomáhal. V Ňom určite nájde Spásu každý!