Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. decembra 2003

Ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči tebe. Pán Boh nás vidí a počuje. Pri všetkom, čo v živote robíme, nás vidí a pozoruje sám Hospodin. Mnohokrát si neuvedomujeme, že nás Pán Boh vidí všade a že vidí aj to, o čom premýšľame. Ako sa pod týmto Jeho pohľadom osvedčujeme ako Boží služobníci? Aj keby sme Mu nedávali odpoveď, vie to. Vidí to, či sme svetlom a aj to, či sme tmou. A tak vidí aj naše modlitby. Nimi sa aj dnes pýtame: Čo mám robiť, Pane? A zase len cez modlitbu dostávame Božie odpovede. Aj dnes je veľmi dôležité, aby sme nepozabudli na modlitebnú chvíľu. Veď toľko je toho, čo na nás čaká a na čo nás chce aj sám Pán Boh upozorniť už v rannej modlitbe. Nezabudli sme sa dnes modliť?