Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. decembra 2003

Hospodin je útočiskom utláčanému, útočiskom v čase súženia. Pán Boh je nám útočiskom. Každý jeden deň na nás čaká mnoho nepoznaného a nečakaného. Každý deň sa tešíme i smútime z toho, čo prežívame. A ani v tento dnešný deň nevieme, čo bude a čo na nás čaká. Dnes bojujeme so starosťami svojich detí a možno aj s tými medzi manželmi. Trápime sa, bolestíme a nevieme si sami poradiť. Nikto z ľudí nám nevie pomôcť, s nikým sa nemôžeme radiť, lebo každý má dosť svojich starostí a niet toho, kto by nás vypočul. Pán Boh je však vždy pri nás, vidí nás a počuje, keď sa k Nemu modlíme. Svoju ruku nám podáva a chce nám byť Záchranou, Pomocou v čase súženia. A preto ani dnes nestrácajme nádej v tú Božiu pomoc a záchranu.