Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. decembra 2003

Keď vravím: Noha sa mi kĺže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodine Pán Boh nás potešuje! Z Božej milosti sme vstúpili do nového dňa. Čakajú na nás nové povinnosti, pri ktorých sa opäť máme dokazovať ako tí, ktorí slúžia Pánu Bohu. Ako rýchlo vieme popri iných veciach zabudnúť, komu slúžime. Sme pokúšaní diablom na zlé – aj dnes. Naše myšlienky, slová a skutky každý jeden deň prechádzajú duchovnými skúškami. A práve cez tieto tri veci vidieť najlepšie, komu patríme, komu slúžime, koho vo svojom živote uctievame. Častokrát sa snažíme zakrývať svoje chyby, nepriznať sa sami pred sebou, akými sme. Ale či chceme alebo nie, naše myšlienky, slová i skutky o nás svedčia. A tak aj náš hriech sa stáva viditeľnejší. Keď sa takto spoznávame, zisťujeme, ako ďaleko už sme vzdialení od Pána Boha a že sa pre hriech takmer ani nevládzeme vrátiť späť. Lenže On je Tým, ktorý nás má vyrytých do dlaní a má nás ustavične pred sebou. A tak – ak sme aj my na Neho pozabudli, On na nás nie.