Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. decembra 2003

Múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Vernosť Božích služobníkov. Ako Boží synovia a dcéry máme poslušne a verne slúžiť Pánu Bohu. Podľa seba sa však riadiť nemôžeme. Čo nám teda v tejto službe pomáha? Čo nás vedie a ukazuje správny smer? To, že sa každý jeden deň pýtame v modlitbách na Božiu vôľu. Keď ju hľadáme! Keď prosíme, aby sme ju pochopili a keď prosíme aj o silu, aby sme všetko dokázali vykonať. Ak nám Pán dáva vedieť, že máme hovoriť a že máme konať, nenechajme sa vystrašiť. Ak nás Pán Boh vystrojil mocou z výsosti, ak nás obdaril poznaním i schopnosťou výrečnosti, nebojme sa výsmechu. Pán Boh aj dnes od nás očakáva, že budeme o Ňom hovoriť, že budeme o Ňom svedčiť. Vieme, ku komu nás aj dnes posiela, nuž nebojme sa, On bude s nami.