Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. decembra 2003

Svojho Ducha som položil na môjho služobníka, opravdivé právo prinesie národom. Radujme sa v Pánovi. Je sviatočný nedeľný deň a Pán Boh nás už na začiatku tohoto dňa vyzýva k radosti. K radosti skutočnej a zmysluplnej. Áno, sme v advente a náš Pán prichádza! To je ten ozajstný dôvod k radosti! Prichádza na tento svet, aby nám všetkým povedal o Spáse, aby nám zvestoval o Pravde a aby nás naučil v tejto zachraňujúcej Pravde medzi sebou žiť. Prináša nám aj lásku a túži, aby sme sa aj dnes učili čerpať z nej a dávať ju tam, kde ľudia volajú, že ju potrebujú. A prináša nám aj Pokoj, ktorý prevyšuje a uhasína všetky naše nepokojné situácie. Aj dnešný deň je naplnený týmito bohatými darmi. Neprehliadli sme ich? Vezmime toto najväčšie bohatstvo a rozdávajme ho všade tam, kde aj dnes budeme.