Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. decembra 2003

Pozdvihni svojho hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok. Božia spása je blízko! Obdobie adventu, zhonu, príprav je už pomaly za nami a na dvere klopú Vianoce. I napriek tomu, že majú každý rok svoje zvláštne čaro, očakávame ich s rovnakou radosťou. Jednoducho, Vianoce sú pre množstvo nevypočítateľných maličkostí nášmu srdcu veľmi blízke. Aj Boží ľud Izrael očakával v živote svojho národa obdobie, akým sú pre nás Vianoce. Hospodin dal Sionu zasľúbenie, že príde čas, keď bude Boh a jeho ľud opäť blízko. O túto blízkosť sa postará Hospodin, a táto blízkosť bude trvať naveky. A čo Hospodin zasľúbil, to aj splnil. V Ježišovi Kristovi sa Izrael mohol pozrieť do tváre svojho Boha. V Ježišovi Kristovi mohol vyvolený ľud vidieť naplnenie zasľúbení, ktoré očakával. A práve pre takéto naplnenie Božích zasľúbení by aj nám mali byť Vianoce veľmi blízke. Nie preto, že svet chce byť opäť na chvíľu lepší a krajší. Nie preto, že si ako rodina opäť zasadneme za nádherne pripravený stôl, alebo že si pod stromčekom rozbalíme vytúžené darčeky. Vianoce by mali byť nášmu srdcu blízke predovšetkým z jedného dôvodu: pretože na Vianoce sa pre nás Božia spása stala veľmi konkrétnou a veľmi blízkou. V jasličkách v betlehemskej maštali Boh ukryl aj pre teba niečo, čo dáva Vianociam ich neopakovateľné čaro. Už si to objavil? Už si si rozbalil Boží balíček – Krista – alebo ešte stále obdivuješ len pestrý obal?