Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. decembra 2003

Riečisko Božie je plné vody. Hospodin je naším Tešiteľom. Aké pocity napĺňajú tvoje srdce deň pred očakávaným Štedrým dňom? Určite sú to aj pocity radosti, túžob, nadšenia. Hovorím aj, pretože nie pre každého z nás je toto obdobie v roku ohňostrojom splnených prianí. Mám na mysli predovšetkým tých, ktorým sa obdobie Vianoc spája so stratou milovanej osoby. Mám na mysli aj tých, ktorí sú smrteľne chorí, ako aj tých, ktorí už cez slzy trápenia a bolesti nedokážu vidieť žiaru a jas betlehemskej hviezdy. A takýchto ľudí nie je málo. Áno, Vianoce prichádzajú, ale naše choroby, trápenia, neistota, strach ostávajú stále také isté. Kto nás dokáže potešiť? Vianoce sú o radosti, ale radosť mnohých z nás sa nedokáže stotožniť ani s láskou najbližších, ani s hudbou vianočných kolied. Smutné oči tých, ktorých ranila minulosť, alebo ktorí sa obávajú budúcnosti, nikto z nás nedokáže rozosmiať. Dokáže to iba Boh, ktorý je naším Tešiteľom. Iba On dokáže dať Vianociam každého jedného z nás nadčasový rozmer. Jeho potešujúce slová o nádeji a večnom živote budeme v týchto dňoch počúvať často. Ale nepočúvajme ich iba s otvorenými ušami, ale predovšetkým s otvoreným srdcom. Pretože miesto, ktoré v našom srdci vypĺňa neistota a strach, môže Boh v Ježišovi Kristovi naplniť nádejou a radosťou. Boh je naším Tešiteľom, otvoríme mu svoje zúfalé a ustráchané srdcia? Otvárajme v dôvere, otvárajme v každodennej modlitbe. Aj dnes.