Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. decembra 2003

Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, po tebe žízni moja duša. Skrze Ježiša Krista sme prijali Božiu milosť. Je tu opäť jeden z najočakávanejších a najvytúženejších dní v roku – Štedrý deň. Rozmýšľali ste už niekedy o tom, prečo sa tento deň nazýva štedrý? Iste tej štedrosti priliehavej k dnešnému dňu je veľa. TV program je napr. v dnešný deň pre svojich priaznivcov veľmi štedrý. Alebo pozornosť najbližších, ktorou nám chcú preukázať svoju lásku štedrými darčekmi. Alebo viac jedla na stole. Alebo väčšia ofera v kostole. Jednoducho, v tento deň sme viacerí štedrí – či už k sebe, svojim najbližším alebo k svojej cirkvi. Ale ani jeden z týchto dôvodov nevystihuje štedrosť, ktorá je taká priliehavá pre dnešný deň. Pretože štedrosť dnešného dňa v sebe nesie oveľa viac, ako iba úlomky našej nedokonalosti. Dnešný deň je štedrý nie kvôli nám a našej štedrosti, ale kvôli štedrosti Božej, ktorú Boh ponúkal a ponúka svetu. Touto dokonalou štedrosťou je Božia milosť, bez ktorej by každý jeden z nás bol iba čakateľom na smrť. Boh sa ale nad nami zmiloval a vo Svojej štedrosti nám ponúka to, čo charakterizuje iba Boha – odpustenie všetkých našich previnení a zlyhaní, a večný život. Naša čierna minulosť je odrazu prekrytá nevinnosťou Božieho jednorodeného syna. A práve dnes by sme Mu za túto Jeho štedrosť mali byť nesmierne vďační.