Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. decembra 2003

Tieto národy počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil. Bol opovrhnutý a opustený... Ten, kto túži po tom, aby mali Vianoce dopad na jeho každodenný život, ten sa musí vydať na neľahkú cestu nasledovania svojho Spasiteľa. I napriek tomu, že nasledovanie Spasiteľa nie je v dnešnom svete poľahčujúcou okolnosťou. Veď aj Ten, koho chceme nasledovať, to medzi ľuďmi nemal ľahké. Už ako malé bezmocné dieťa Ho mocný kráľ Herodes chcel dať zavraždiť. Neskôr ako dospelý muž bol pre ľudskú zlobu a nenávisť popravený na dreve kríža. Dnešný text nám hovorí, že bol opovrhnutý a opustený. Mať Spasiteľa a nasledovať Ho, teda vôbec nie je jednoduché. Veď čo čakalo nášho Pána, to bude určite čakať aj nás. Aj nami budú ľudia pohŕdať, pretože viera sa dnes nenosí. Aj my budeme odvrhnutí, vyčlenení z kolektívu tých “rozumnejších a pokrokovejších”. Aj my na vlastnom živote pocítime ľudskú zlobu, aj keď nikomu neublížime. Pretože, aj keď sa tomuto svetu narodil Spasiteľ, tento svet ešte stále nevie, prečo vlastne oslavuje Vianoce. A práve preto by naše odhodlanie nasledovať “nepopulárneho” Spasiteľa malo byť ešte intenzívnejšie. Veď napokon, bude to práve On, kto nám raz otvorí brány spravodlivosti.